Apelacioni sud Distrikta oslobodio optužbi Mirsada Ahmetbašića-Žuću za ratne zločine

Presudom Osnovnog suda Brčko Distrikta BiH, dana 18. maja 2017. godine, optuženi Mirsad Ahmetbašić zv. „Žućo“, oglašen je krivim da je radnjama bliže opisanim u tačkama  od 1. do 3. izreke presude počinio krivično djelo -Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika- iz člana 144. preuzetog Krivičnog zakona SFRJ te je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci. U izrečenu kaznu zatvora optuženom se uračunava vrijeme koje je proveo u pritvoru od 23.11. do 29.12.2015. godine.

Istom presudom, optuženi je oslobođen od optužbe da je radnjama opisanim pod stavom I, tačke od 1. do 6. te tačke 8 i 9. izreke presude počinio krivično djelo – Ratni zločin protiv civilnog stanovništva- iz člana 142. u vezi sa članom 22. preuzetog Krivičnog zakona SFRJ, a radnjama opisanim pod stavom I, tačke 7, 10 i 11, pod stavom II, tačka 1. i pod  stavom III, tačka 1. izreke presude, počinio krivično djelo – Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika – iz člana 144. preuzetog Krivičnog zakona SFRJ.
Stavom IV izreke presude, sud je optuženog oslobodio od dužnosti plaćanja troškova krivičnog postupka, a stavom V izreke, oštećeni su sa imovinsko pravnim zahtjevom upućeni na parnicu.

Protiv navedene presude žalbu su u zakonskom roku izjavili branioci optuženog i Tužilaštvo Brčko Distrikta BiH.

Apelacioni sud Brčko Distrikta BiH, održao je javnu sjednicu krivičnog vijeća i donio presudu kojom je potvrdio presudu Osnovnog suda Brčko distrikta BiH u oslobađajućem dijelu, kojim se optuženi Mirsad Ahmetbašić  zv. „Žućo“ oslobađa od optužbe da je radnjama opisanim pod stavom I, tačke 1. do 6. te 8 i 9. izreke presude, počinio krivično djelo  -Ratni zločin protiv civilnog stanovništva- iz člana 142., u vezi sa članom 22. preuzetog Krivičnog zakona SFRJ, a radnjama opisanim pod stavom I, tačke 7, 10 i  11, pod stavom II, tačka 1, te pod stavom III, tačka 1. izreke presude, počinio krivično djelo -Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika- iz člana 144. preuzetog Krivičnog zakona SFRJ, te su ostale neizmijenjene odluke iz presude o troškovima krivičnog postupka i imovinsko pravnom zahtjevu.

Istom presudom, Apelacioni sud je uvažavajući žalbe branilaca optuženog, ukinuo presudu Osnovnog suda Brčko dsitrikta BiH u dijelu u kojem je optuženi oglašen krivim da je radnjama opisanim pod tačkama 1, 2 i 3. osuđujućeg dijela presude počinio krivično djelo – Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika- iz člana 144. preuzetog Krivičnog zakona SFRJ i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci, te određeno da se u izrečenu kaznu zatvora optuženom ima uračunati vrijeme koje je proveo u pritvoru od 23.11. do 29.12.2015. godine, i predmet radi rješavanja u ukinutom dijelu presude vratio Osnovnom sudu Brčko distrikta BiH na ponovno suđenje.

Portparol Pravosudne komisije

Jelena Lakić

Pin It