“Igre” oko privatizacije Bimeksa

U sporu vrijednom 78 miliona KM protiv Dragana Čičića i njegovih preduzeća Mesna industrija „Galames“ Beograd i „Novi Bimeks“ iz Brčkog, Apelacioni sud Brčko distrikta doneo je pravosnažnu presudu u korist Distrikta.

U posebnom parničnom postupku Pravobranilaštvo Brčkog je osporio potraživanja nekadašnjeg vlasnika privatizovane mesne industrije „Bimeksa“ Dragana Čičića u iznosu od 76,5 miliona KM i hipoteku na imovinu koja je kočila stečajni postupak kroz koji bi, osim Brčko distrikta trebalo da se naplate i drugi povjerioci kao i radnici „Novog Bimeksa“.
 


Ovo preduzeće je svojevremeno priznalo potraživanja „Galamesa“ i omogućilo mu da upiše hipoteku na imovina „Novog Bimeksa“ zbog čega nije bila moguća njena prodaja i namirenje povjerilaca.

Osim toga ova potraživanja bila su potraživanja prvog reda u stečajnom postupku i da su priznata bila bi prva koja bi se namirivala nakon prodaje imovine.

-

Presudom je utvrđeno kao neosnovano potraživanje u iznosu od 76,5 miliona maraka „Novog Bimeksa“ i Dragana Čičića, koji se pojavio kao razlučni poverilac u stečajnom postupku. Sporazum o nagodbi između „Novog Bimeksa“ i „Galamesa“, zaključen polovinom 2008. godine, utvrđen je ništavnim što će omogućiti brisanje hipoteke na imovini „Novog Bimeksa“ koja je bila upisana u korist „Galamesa - rekla je Ilinka Gavrić, pravobranilac Brčko distrikta.Presudom je utvrđena i obaveza tuženih u parničnom postupku da Distriktu izmire troškove postupka od 1,9 miliona maraka.

-

Mi sada imamao veliki stepen izvjesnosti naplate potraživanja u okviru stečajnog postupka - rekla je Gavrićeva.

Sa ranije dosuđenih 5 miliona KM troškova parničnog postupka vođenog za izgubljenu dobit, koji je takođe riješen u korist Distrikta, troškovi sudskog postupka sada iznose oko 7 miliona maraka.Sa ovim i priznatim potraživanjima po osnovu poreskih obaveza „Novog Bimeksa“ i „Komunalnog“, potraživanja Distrikta iznose oko osam miliona KM, a potraživanja radnika za neisplaćene plate i doprinose oko dva miliona KM.

 U Pravobranilaštvu ističu da je izvjesno da će suprotna strana tražiti reviziju presude.

-

Očekujem da će parnični postupak biti nastavljen vanrednim pravnim lijekovima ali imam osnovanu nadu da će i taj postupak odlučivanja biti okončan na isti način - istakla je Gvrićeva.Dodala je da se prije potpunog okončanja postupka i procjene stečajne mase čijom će se prodajom namirivati povjerioci ne može s tačno reći kolika je vrijednosti imovine „Novog Bimeksa“ ali da se pouzdno zna da raspolaže sa oko 400 dunuma zemljišta koje se nalazi na atraktivnoj lokaciji.

-

S obzirom da je tolika površina nekretnina u pitanju za očekivati je da će to biti priličan iznos iz koga će postojati mogućnost dobrog namirenja povjerilaca koji su se sa svojim zahtjevom prijavili u stečajnom postupku - rekla je Gavrićeva.

“Bimeks” privatizovan za 200 KM

.

Novi “Bimeks” je pravni slijedbenik ODP „Bimeks“ Brčko koji je privatizovan 2005 godine.

 Ugovor o kupovini 67 odsto kapitala „Bimeks“ sa Brčko Distriktom je zaključila firma „Galames“ Beograd koja je u tom procentu i vlasnik, odnosno osnivač „Novog Bimeksa“.

 “Bimeks” je nekada bio industrijski kompleks za proizvodnju i preradu mesa sa blizu 1.600 radnika.Procjena vrijednosti kapitala kretala se oko 55 miliona KM, a privatizovano je za 200 KM uz obavezu kupca da tokom tri godine uloži 10 miliona KM i zaposli oko 300 radnika. 

 

(Blic)

Pin It