Odluka o privremenom zbrinjavanju pasa lutalica

Vlada Brčko Distrikta biH danas je dala saglasnost za  alternativne tri lokacije za privremeno zbrinjavanje leševa pasa lutalica do 31.12. 2018. ili do donošenja konačnog rješenja.

Saša Tanić, šef Odjeljenja za poljoprivredu u Vladi Distrikta kaže da se radi o tri od devet predloženih lokacija koje su zadovoljavale potrebne uslove i koje su izabrane po nacionalnom osnovu ili po političkoj volji i saglasnosti, ne navodeći o kojim se tačno lokacijama radi.

Tanić ističe da će Skupštini biti predloženo da se iznađu određena finansijska sredstva za ovu godinu koja bi se doznačila Javnom preduzeću “Komunalno” za nabavku spalionice kako bi se neškodljivo uklanjali leševi pasa lutalica.

Vlada je danas prihvatila i set od 11 amandmana na antikoruptivne zakone. Pred Vladom su se našli i amandmani poslanika na Zakone o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti od kojih većina nije mogla biti ni razmatrana jer sami nisu bili predmetom zakona.

„Konkretno, kada se radi o Zakonu o socijalnoj zaštiti, bilo je riječi o amandmanu o uvrštavanju djece i odraslih sa rijetkim oboljenjima u kategoriju lica koja dobijaju dodatak za njegu i pomoć drugog lica. Kada je riječ o dječijoj zaštiti, podržan je prijedlog o povećanju roka za predaju zahtjeva za opremu za novorođenče“, pojasnila je, nakon sjednice Vlade, Nataša Stevanović, šef Pododjeljenja za socijalnu zaštitu.

 

Izvor: Radio Brčko

Pin It