Skupština ponovo odložila usvajanje seta antikoruptivnih zakona: Ko se boji vuka još, vuka još…

Sa današnjeg (srijeda, 11.04.) skupštinska većina je ponovo skinula sa dnevnog reda set antikoruptivnih zakona, na čije usvajanje se čeka godinama.

Pošto se radi o učestalom odlaganju, bez bilo kakvog ozbiljnijeg obrazloženja očigledno da postoje političke snage u vlasti koje se protive njegovom konačnom usvajanju. Tako smo ostala jedina sredina u BiH koja nije donijela set ovih zakona. Razlozi za tako nešto su očigledni, ako se ima na umu da je Brčko najkorumpiraniji grad u najkorumpiranijoj državi u Europi. Oni (razlozi) se nalaze u vlasti ili su na vlasti.

   No, ovdje se ipak radi o iracionalnom strahu od papirnatog “vuka” koji treba da se bori protiv korupcije. Da bi otpočela ozbiljna borba protiv organizovanog kriminala, bezakonja, mita i korupcije u Distriktu nije dovoljno da se usvoji ovih nekoliko antikoruptivnih zakona. Za tako nešto potrebno je mnogo više, mnogo više političke i građanske hrabrosti, ne samo vladajuće oligarhije, nego cjelokupne lokalne zajednice koja je ogrezla u grantovima, nemoralu, bezakonju, kriminalu i korupciji.

 

E.U.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email