JAVNI POZIV omladinskim organizacijama u cilju formiranja Savjeta/Vijeća mladih

U skladu sa Zakonom o mladima Brčko distrikta BiH („Sl. glasnik Brčko distrikta BiH“ br. 18 od 01.06.2017. godine) šef Odjeljenja za stručne i administrativne poslove objavljuje:                                                                                                                                                        JAVNI POZIV

Pozivaju se omladinske organizacije da u cilju formiranja Savjeta/Vijeća mladih,a u skladu sa Zakonom o mladima Brčko distrikta BiH, dostave svoje prijave za upisu Registar omladinskih organizacija Brčko distrikt BiH.

Obrazac Prijave za upis u Registar se moze preuzeti na službenoj web stranici Odjeljenja za stručne I administrativne poslove, www.bdcentral.net ili u Pododjeljenju za podršku MZ , UG I NVO , Trg pravde broj 18.

Prijave dostavljati u zatvorenim kovertama na adresu Odjeljenje za stručne I administrativne poslove sa naznakom “Prijava za upis u Registar omladinskih organizacija Brčko distrikt BiH”.

Napominjemo da samo one omladinske organizacije koje su upisane u Registar imajuparvo da učestvuju u formiranjuSavjeta/Vijeća Mladih Brčko distrikta BiH.

ŠEF ODJELjENjA

Srđan Blažić, dipl.ekonomista

Pin It
Print Friendly, PDF & Email