"Manje ambrozije": Akcija suzbijanja ambrozije u Brčko Distriktu

Šef Inspektorata Brčko distrikta Damir Bulčević najavio je akciju  suzbijanja ambrozije na svim površinama Brčko distrikta pod nazivom „Manje ambrozije“.

Vrijeme cvjetanja ove biljke traje od kraja jula do kraja septembra  pa  osobe alergične na ambroziju proživljavaju vrlo “mučno” razdoblje u godini.      Sve veći broj stanovništva alergičan je na ambroziju što umnogome može uticati i  na kvalitet života.

“Zbog toga će inspektori Brčko Distrikta, Odsjek zaštite zdravlja i okoline u narednom periodu vršiti pojačanu kontrolu javnih i privatnih površina na kojima se nalazi ambrozija. Djelovaće u skladu sa zakonima Brčko distrikta  i sa radnjama koje oni mogu preduzeti” rekao je Damir Bulčević, šef Inspektorata Brčko distrikta BiH.

Brčko distrikt Bosne i Hercegovine nema zakon o ambroziji. Inspektorat  na ovakav način želi preventivno djelovati  i ubrzati proceduru donošenja Zakona o  ambroziji koji bi tačno regulisao same aktivnosti na uklanjanju ambrozije.

“Inspektori Brčko distrikta će kontinuirano, svake godine, djelovati na ovom polju i vjerujemo da ćemo učiniti  bolji i  kvalitetniji  život građana Distrikta kada je u pitanju ovaj problem” kaže Bulčević.

Podaci o broju alergičnih osoba nikad nisu potpuni jer dio pacijenata već zna svoju terapiju i sami nabavljaju lijekove u apotekama.

Anketirani građani Brčko distrikta BiH kažu da je ambrozija pošast sa kojom treba da se bore zajednički i institucije kao i pojedinci kako bi  se suzbilo širenje i umanjili zdravstveni problemi sve većeg broja  ljudi koji su alergični na ambroziju.

 

Izvor: BDC TV

Pin It
Print Friendly, PDF & Email