Sanacija Savskog nasipa na čekanju

Gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Milić obišao je sa šefom Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zoranom Gajićem gravitacioni ispust na ustavi u Vučilovcu kao i savski odbrambeni nasip.

Nakon katastrofalnih poplava  2014. godine koje su pogodile Brčko Vlada Distrikta je ušla  u aranžman sa Svjetskom bankom za hitni oporavak od poplava.

“Mogu da konstatujem sa zadovoljstvom da smo sve radove predviđene saradnjom sa Svjetskom bankom  realizovali na području Distrikta. Prema ocjeni Svjetske banke možda i na najbolji način u odnosu na Republiku Srpsku i Federaciju Bosne i Hercegovine. Distrikt Brčko je najlakše i najbrže bez problema  implementirao  taj dio projekta” rekao je Siniša Milić, gradonačelnik Brčko distrikt BiH.

Sredstvima za Brčko distrikt  u vrijednosti oko 7 miliona konvertibilnih maraka sanirano je 5 mostova, 2 putna pravca i kritični dio savskog nasipa.

“Jedan od  benefita ovog  projekta je taj da se prikupilo oko 2000 kubnih metara ogrevnog drveta u vrijednosti od oko 100 hiljada konvertibilnih maraka  koja će se dodijeliti putem javnog poziva za socijalno ugrožene porodice sa područja Distrikta. Oko 330 korisnika će dobiti po šest metara drva” rekao je Milić.

Gradonačelnik ističe da postoje još neki projekti koji će se realizovati u Vučilovcu i  da nakon okončanja svih projekata očekuju da će postići ono što je bio i prvobitan cilj svih aktivnosti,  a to je da Brčko distrikt bude zaštićen od eventualnih elementarnih  nepogoda.

“Projekti Svjetske banke su završeni . Ostalo je oko 400.000   maraka za čišćenje kanalske mreže koja nije čišćena ranije. I to je jedan pokazatelj ranijeg odnosa prema problemu odbrane od poplava ali i vrijednosti samog ovog projekta. Ostao je još projekat Evropske Unije. U pitanju su grant sredstva u iznosu od 2 miliona maraka  za potpunu sanaciju  Savskog nasipa i taj projekat se odvija kao i svaki projekat koji je obiman. Postoje  određeni problemi ali ja sam siguran da ćemo to riješiti. Nije ovo samo interes mještana  Vučilovca i okolnih mjesta već interes Brčko distrikta kao i cijele Bosne i Hercegovine kada je u pitanju odbrana od poplava na rijeci Savi” kaže gradonačelnik Distrikta.

Grant sredstvima Evropske unije  od Svjetske banke dobijeno je 1.800.000  konvertibilnih maraka  za sanaciju i izgradnju savskog  nasipa kako bi se zaštitilo stanovništvo Vučilovca, Krepšića ukupne  površine  10 hiljada hektara.

“Područje pokriva teritorije Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Nasip osim stanovnika Distrikta štiti stanovnike RS-a i Federacije Bosne i Hercegovine. Pumpna stanica koja je izgrađena 2004. godine ima zadatak da svu količinu oborinske vode koja dođe na područje prebaci preko ustave na vodotok rijeke Save i tako spriječi plavljenje na ovom području” rekao je Zoran Gajić, šef Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.

Pojavili su se problemi sa realizacijom projekta. Na dijelu puta postavljen je saobraćajni znak koji ne dozvoljava ulazak vozilima težim od 7 tona.

“Znak je postavljen 20. avgusta 2018. godine. Sada izvođači imaju poteškoće pri ulasku kamiona koji imaju veća osovinska opterećenja te ne žele da dovoze materijal sa manjim osovinskim opterećejem. Nama su poslali dopis predstavnici kancelarije i delegacije Evropske unije u pogledu pritužbe da ne poštujemo i ne omogućavamo izvođaču radova da obavlja poslove obzirom da je postavljen saobraćajni znak, te je nama upućena kritika i dato nam je na znanje da je projekat doveden u pitanje” rekao je Gajić.

Realizacija projekta bi mogla biti nastavljena ali je potrebno da Brčko distrikt u narednom periodu obezbijedi sredstva za rekonstrukciju puta u dužini od 6 kilometara.

“Mještani Vučilovca žele da se radovi na savskom nasipu nastave međutim ne slažu se sa uništenjem puta. Tražimo garanciju da se nakon   izvođenja radova sanira put od Vučilovca do Krepšića” zaključio je Ljubiša Ostojić, predsjednik MZ Vučilovac.

 

 

Izvor: BDC TV

Pin It