Usvojen Pravilnik o ostvarivanja prava iz socijalne zaštite

Na današnjoj sjednici Vlade Brčko Distrikta BiH usvojen je i Pravilnik o ocjenjivanju sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite.

Ovim pravilnikom uređuju se uslovi za ocjenjivanje sposobnosti i funkcionalnog stanja punoljetnih lica i djece s rijetkim oboljenjima u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite, sastav i uslovi za formiranje Stručne ljekarske komisije za utvrđivanje nesposobnosti za rad, način rada ove komisije te obrasci za utvrđivanje sposobnosti i funkcionalnog stanja punoljetnih lica i djece s rijetkim oboljenjima u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite.
Danas su usvojene i Smjernice za izradu pravilnika o uslovima i načinu rješavanja stambenih problema lica u stanju socijalne potrebe. Ciljevi pravilnika su da se uredi:
• 1. Kategorija stanova koji mogu biti predmetom raspodjele licima u stanju socijalne potrebe ustupanjem na privremeno korištenje;
• 2. Mjerila prilikom dodjele stanova na privremeno korištenje u kontekstu kvadrature stana i broja članova domaćinstva;
• 3. Način utvrđivanja statusa socijalne potrebe u kontekstu socijalno zaštitne funkcije, odnosno kruga korisnika socijalne zaštite;
• 4. Opća i posebna mjerila koja utiču na prioritet rješavanja stambenog problema kroz sistem bodovanja i
• 5. Propisivanje organa koji odlučuje o rješavanju zahtjeva u vezi s rješavanjem stambenih problema lica u stanju socijalne potrebe.

Izvor: Vlada BDBiH

Pin It