Uskoro rebalans budžeta za tekuću godinu

Zastupnici u Skupštini Distrikta, odnosno članovi parlamentarne većine, tokom jučerašnjeg popodneva, upoznati su sa stepenom pripremljenosti rebalansa budžeta za tekuću godinu, od strane šefova odjeljenja i javnih službi brčanske Vlade.

«Cilj rebalansa je preusmjeriti dio sredstava koja prema projekciji ne mogu bitii utrošena do konca godine. Rečeno se odnosi i na dio novca planiranih za plate, jer sve predviđene pozicije nisu popunjene. Među krupnim preusmjeravanjima je oko 500.000 maraka koje treba osigurati radi potpune isplate podsticaja poljoprivrednicima za ovu godinu», rekao je gradonačelnik Siniša Milić.

Definitivno usaglašavanje rebalansa očekuje se na sastanku naredne sedmice, a njegovo konačno usvajanje, u parlamentu, do kraja ovog mjeseca.

 

 

Izvor: Radio BD BiH

Pin It
Print Friendly, PDF & Email