Ustavni sud BiH: Ne podliježemo vanjskim utjecajima, radimo nezavisno

Ustavni sud BiH oglasio se saopćenjem za javnost u kojem poručuju da u svom radu, u odlučivanju bilo kojeg predmeta rade samostalno i nezavisno.

"Povodom učestalih medijskih istupa o radu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, naglašavamo da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine osnovan članom VI Ustava Bosne i Hercegovine kao nezavisni čuvar Ustava Bosne i Hercegovine i institucionalni garant za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda ustanovljenih Ustavom Bosne i Hercegovine i instrumentima iz Aneksa I Ustava", navode u saopćenju.

Poručuju da u okviru takvih ustavnih ovlaštenja, Ustavni sud Bosne i Hercegovine o predmetima koji se nalaze na rješavanju pred tim sudom odlučuje isključivo samostalno i nezavisno, a u skladu s Pravilima Ustavnog suda.

"Prilikom donošenja svojih odluka Ustavni sud Bosne i Hercegovine ne podliježe bilo kakvim i bilo čijim vanjskim utjecajima, te naglašava da bi svaki takav eventualni pokušaj predstavljao napad na nezavisnu poziciju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i vodio kršenju osnovnog ustavnog principa vladavine prava iz člana I/2. Ustava Bosne i Hercegovine, na kojem počiva Bosna i Hercegovina kao demokratska država", naglašeno je u saopćenju.

 

 

Izvor: klix.ba

 

Veza sa:

Kafanska lobiranja članova CIK-a i Ustavnog suda BiH

Pin It
Print Friendly, PDF & Email