Subvenciju za komunalne usluge dobit će oko 11.933 socijalno ugroženih korisnika

Subvenciju za komunalne usluge u pojedinačnom iznosu od oko 70 maraka za ovu godinu dobiće oko 11.933 korisnika iz socijalno programskih mjera, za šta je Vlada Distrikta obezbijedila 830.000 maraka.

Ovo pravo ostvariće, prema riječima šefa Pododjela za socijalnu zaštitu Nataše Stevanović, penzoneri čije penzije ne prelaze 350 maraka, nezaposlena lica evidentirana na Birou i to žene sa navršenih 55 godina i starije, i muškarci 60 godina i stariji, korisnici stalne novčane pomoći, ratni i mirnodobski invalidi, djeca bez roditeljskog staranja, porodice djece ometene u psiho-fizičkom razvoju, i slijepa lica.

Stevanović je naglasila da su ova sredstva sredinom prošle sedmice proslijeđena Javnom preduzeću „Komunalno“, koje će izvršiti rasknjižavanje subvencija koja pojedinačno iznosi oko 70 maraka.

„Po nekoj logici sam korisnik je taj koji bi se u Komunalnom preduzeću trebao izjasniti na koju komunalnu uslugu želi da se njegova subvencija odnosi. Na primjer, korisnik je taj koji će reći da od ovih 69 i po maraka želi 50 maraka za el.energiju, a ostatak da raspodjeli na vodu i odvoz smeća. Također, ovo pravo je i prenosivo. Neumjesno bi bilo da „Komunalno“ išta provodi bez samog korisnika.“, istakla je Stevanović.

Iz Javnog preduzeća „Komunalno“ Brčko, danas nisu bili u mogućnosti da nam kažu na koji način će subvencije biti rasknjižene, ali su nam tu informaciju obećali dati narednih dana. Iz Komunalnog apeluju na korisnike ove subvencije da još ne dolaze na šaltere kako se ne bi stvarale bespotrebne gužve, sve dok ne dobiju tačnu informaciju o načinu raspodjele.

 

Izvor: Radio BD BiH

Pin It
Print Friendly, PDF & Email