Sindikata Brčko distrikta BiH se javno ograđuje od bilo kakvih podjela zaposlenih u obrazovanju.

Na našu adresu stigli su zaključci sa sjednice Predsjedništva Sindikata Brčko distrikta BiH koje prenosimo u cijelosti i bez intervencija:

Na jučerašnjoj sjednici Predsjedništva Sindikata Brčko distrikta BiH, članovi Sindikata od Vlade traže:

1.   Da se Zakon o radu  Brčko distrikta BiH, koji je usaglašen na ESS/ESV u junu mjesecu ove godine, odmah uputi u skupštinsku proceduru na usaglašavanje i usvajanje.

Radnici zaposleni u privredi i javnim preduzećima i ustanovama primorani su da čekaju donošenje novog Zakona kako bi se izjednačili sa radnicima koji svoja prava na privilegovan način uređuju posebnim zakonima (javna uprava i pravosudne institucije). Takođe je potrebno usvojiti Zakon o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima.

2.  Izvršiti reformu javne uprave. Sindikat distrikta je i do sada u više navrata upozoravao vlasti u Distriktu  da se godinama vrši diskriminacija prema radnicima u realnom sektoru zbog činjenice da nemamo u Vladi odjeljenje koje reguliše oblast rada  i radnih odnosa. Zato treba ići u reformu javne uprave i uvesti novo Odjeljenje za rad i radne odnose. Napominjemo da je to potrebnije od nekih odjeljenja u Vladi koja služe samo za harmonizaciju odnosa   između političkih stranaka.

3.  Tražimo sjednicu ESS/ESV na kojoj bi sa socijalnim partnerima pokušali zajednički iznaći rješenje vezano za problem odlaska radnika iz Distrikta. Takođe pitanje plata i naknada, a  na osnovu iskustava Ministarstava za rad iz entiteta, trebamo razmotriti i zaštititi radnike u Distriktu.

4.    Predsjedništvo Sindikata Brčko distrikta BiH se javno ograđuje od bilo kakvih podjela zaposlenih u obrazovanju. Najava formiranja nekog stranačkog ili jednonacionalnog sindikata, prikrivenog kao Nezavisni, Samostalni, Granski…, nije dobro za Distrikt u cjelini. Napominjemo da su radnici iz obrazovanja zastupljeni u svim organima našeg sindikata i da njihovim zalaganjem zaposleni u obrazovanju imaju prosječnu platu oko 1.400,00 KM. Nastojat ćemo da se u narednom periodu poboljša status svih radnika uključujući i radnike u obrazovanju. Još jednom se ograđujemo od bilo kakvih podjela obzirom da je integrisano obrazovanje, zahvaljujući između ostalog i našem sindikatu, bilo primjer ostalima u BiH. Posebno bi istakli potrebu da radnike iz obrazovanja treba da predstavljaju oni koji rade u nastavi. Oni koji su ušli u „obrazovanje“ po političkoj liniji i obavljaju neke druge poslove, pa čak radeći i na podjelama, ne misle dobro ni radnicima niti Distriktu u cjelini. Zato se ograđujemo od tih aktivnosti u kojima naši članovi ne učestvuju.

 

Izvor: BDC TV

Pin It
Print Friendly, PDF & Email