“Od 1.000 romske djece njih 150 pohađa škole”

Najmlađi korisnici “Vermontovog” Dnevnog centra održali su danas konferenciju za medije povodom 10. prosinca, Međunarodnog dana ljudskih prava. Mališani su se javnosti obratili recitacijama o pravima manjina, u ovom slučaju Roma.

Asmir Husić, koordinator projekta Socijalna prava za ranjive kategorije“ čiju realizaciju Omladinski centar “Vermont” provodi uz potporu njemačkog GIZ-a, kaže da se prava Roma u praksi ne provode onoliko koliko bi trebalo, te da je obrazovanje prva stepenica ka brisanju predrasuda o Romima u Brčko distriktu i u BiH.

“S obzirom da ne postoje tačni, okvirni podaci govore da od 1.000 romske djece njih 150 pohađa škole”, izjavio je Husić.

Podsjetimo, Dnevni centar je u Brčkom otvoren 2015. godine uz pomoć međunarodne organizacije “Save the Children” i “Njemačkog društva za međunarodnu suradnju -GIZ”. Projektna inicijativa nosi naziv “Uspostava Dnevnog centra za djecu uključenu u život i/ili rad na ulici i djecu koja su u riziku da to postanu“, a svrha  je doprinos obezbjeđivanju što potpunijeg ostvarivanja prava ove grupe djece, izložene raznim vidovima eksploatacije.

Dnevni centar danas broji preko 150 korisnika, od kojih većina pohađa osnovno obrazovanje.

 

 

Izvor: Radio BD BiH

Pin It
Print Friendly, PDF & Email