Diskriminacija zadruga na području Brčko Distrikta BiH

Našoj redakciji se obratio Zadružni savez Brčko Distrikta BiH čiji dopis i prateće akte objavljujemo u cjelini.

Poštovani,

 Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine poslalo je dopis Vladi Brčko distrikta, gradonačelniku i Odjelu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu u kojem je jasno naglašeno da su zadruge u Brčko distriktu u diskriminirajućem položaju u odnosu na zadruge u entitetima. Tim povodom, smatrali smo da je potrebno da se medijima obratimo sa obrazloženjem u kakvom statusu su zadruge i u čemu se zapravo ogleda problematika zadružne imovine. Ipak se radi o najosjetljivijim pitanjima i to pitanjima imovine, prava na imovinu, poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju.

Uz nadu da ćete uvidjeti važnost informisanja o ovome,

Srdačan pozdrav

Zadružni savez Brčko distrikta BiH

 

 

 

 

 

 

GENERACIJE KOJE SE SJEĆAJU ULOGE POLJOPRIVREDNIH ZADRUGA U SELIMA:

Od doprinosa u izgradnji sela do diksriminušućeg statusa u Brčko distriktu

"nepokretna imovina u zadrugama nastajala je djelimično unošenjem privatne imovine zadrugara u vidu svog udjela, a dominantni dio te imovine stečen je radom i poslovanjem brojnih generacija zadrugara i kooperanata u i posredstvom svoje zadruge – za šta nisu primali platu kao radnici u preduzećima i relativno malobrojni radnici u zadrugama"

Transformacija društvene u privatnu svojinu, nepravedno prisvajanje zadružne imovine državi

Privredni razvoj jednog društva je prioritet kojim trebaju da se bave institucije državne vlasti da bi obezbjedile najadekvatnie uslove za rast i razvoj privrednog sektora jedne društvene zajednice.

Naša privreda je dodatno opterećena postsocijalističkom tranzicijom i vlasničkom transformacijom društvene u privatnu svojinu. U svemu tome, sudbine imovine u društvenoj svojini sa kojom raspolažu naše zadruge, prije svega zemljoradničke, izuzetno su loše podvedene pod zakonski okvir.

Razloge za to najpreciznije je objasnio Prof. dr Miladin M. Ševarlić ističući : "Ono što je najviše diskutabilno jeste izrazito očigledna razlika u sticanju nepokretne imovine evidentirane kao društvena svojina u zadrugama u odnosu na način sticanja imovine od strane subjekata privređivanja u drugim sektorima vlasništva. Naime, imovina u društvenoj svojini u preduzećima je sticana radom radnika na sredstvima u društvenoj i/ili državnoj svojini, koji su za svoj rad primali platu. Nasuprot tome, nepokretna imovina u zadrugama nastajala je djelimično unošenjem privatne imovine zadrugara u vidu svog udjela, a dominantni dio te imovine stečen je radom i poslovanjem brojnih generacija zadrugara i kooperanata u i posredstvom svoje zadruge – za šta nisu primali platu kao radnici u preduzećima i relativno malobrojni radnici u zadrugama."

Logično bi bilo, i jedino pravedno da se cjelokupna nepokretna imovina u zadrugama evidentirana kao društvena svojina prevede u zadružnu svojinu. To bi bilo pravedno, ekonomski racionalno, administrativno najjednostavnije i politički najprihvatljivije rješenje za višedecenijske probleme koji su nastali po osnovu "utapanja" putem brojnih integracionih procesa zadružne imovine u društvenu svojinu odnosno političke zabrane uknjižavanja zadružne svojine.

Zemlje u okruženju koje su se susrele sa identičnim problemom rješavanja pitanja transformacije zadružne svojine su nakon brojnih "lutanja" usvojile zakone koji su adekvatnije rješavali ovu problematiku.

Takođe, kao krovni zakon koji se bavi ovim pitanjem u BiH je usvojen Opšti zakon o zadrugama BiH. Entiteti su podveli svoje zakonsko regulisanje pod okrilje ovog zakona, dok je Brčko distrikt, po ko zna koji puta djelujući kao "država u državi" izostao da se uskladi sa državnim zakonima.

     Diskriminacija zadruga na području Brčko Distrikta

Na taj način diskriminisane su zadruge na području Brčko distrikta. Kako je naprijed navedeno, imovina stečena radom i poslovanjem brojnih generacija zadrugara i kooperanata, u Brčko distriktu ne može biti uknjižena kao zadružna imovina. Tendencija lokalnih vlasti i pravosuđa ide ka tome da se ta imovina uknjiži kao vlasništvo Brčko distrikta, čime se narušavaju osnovna ljudska prava.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine uputilo je dopis Vladi Brčko distrikta, gradonačelniku i šefu Odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu sa upitom da li su poduzeli ili planiraju poduzeti određene radnje kako bi se izvršilo usklađivanje Zakona o zemljoradničkim zadrugama Brčko distrikta sa Opštim zakonom o zadrugama BiH, kako bi zadruge koje djeluju na teritoriji Brčko distrikta u ostvarivanju svojih prava i obaveza bile u ravnopravnom položaju i imale jednaka prava i obaveze koje imaju zadruge koje posluju u entitetima, a na koje se primjenjuje Opšti zakon o zadrugama BiH.

Ostaje nam da vidimo da li će lokalne vlasti imati sluha da isprave nepravdu učinjenu dijelu privrede koja treba da bude stub razvoja i opstanka ovog društva, ili će ruralnom razvoju i razvoju poljoprivrede zadati još jedan udarac u ionako nemilosrdnom poslovnom okruženju.

 

Zadružni savez Brčko distrikta BiH

 

 

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email