SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: Tražimo da se udovolji našim zahtjevima

Samostalni sindikat zaposlenih u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u Brčko distriktu BiH podržava prijedlog novog Zakona o platama i naknadama u organima javne uprave i institucijama Brčko distrikta BiH, jer su, većim dijelom, ispunjeni dugogodišnji zahtjevi zaposlenih u obrazovanju u pogledu povećanja plata i naknada, a posebno pozdravljamo ostvarenje prava na povećanje osnovne plate po osnovu tzv. minulog radnog staža.

Međutim, brine nas činjenica da bi zaposleni u obrazovanju mogli postati kolateralna šteta političkih sukoba i potkusurivanja između članova vladajuće koalicije, a vrhunac je činjenica da se ni rukovodioci izvršne i zakonodavne vlasti ne mogu usaglasiti o budućem zakonu. Predstavnici vlasti ne smiju voditi računa samo o zaposlenicima na određenim pozicijama, naročito ako je riječ o političkim zaslugama ili drugim interesima, nego težiti sistemskom rješavanju problema, čime bi, u konkretnom slučaju, sve plate i naknade bile u određenoj mjeri povećane ili smanjene.

Samostalni sindikat zaposlenih u obrazovanju jasno poručuje da, ovaj put, poslije više od 10 godina, zaposleni u obrazovanju neće olako prihvatiti činjenicu da novim zakonom o platama nije udovoljeno njihovim zahtjevima, te će pozvati na društvenu i moralnu odgovornost sve članove izvršne i zakonodavne vlasti koji budu protiv interesa zaposlenih u obrazovanju i iskoristiti, u skladu sa zakonom, sva pravna sredstva u cilju zaštite interesa zaposlenih u obrazovanju.

 

Samostalni sindikat zaposlenih u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine

                   PREDSJEDNIK SINDIKATA

                       Almir Denić, prof., v. r.

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email