Koliko se izdvaja za socijalnu pomoć u Brčko Distriktu?

U Brčko Distriktu je aktivno 853 korisnika stalne osnovne novčane pomoći za koje se mjesečno izdvaja 177 hiljada maraka odnosno, dva miliona i 100 hiljada maraka na godišnjem nivou.

Nataša Stevanović, šef Pododjeljenja za socijanu zaštitu kaže da na području Distrikta ima i 2.360 korisnika prava na tuđu njegu i pomoć kojima se mjesečno isplati ukupno 221 hiljada maraka, a pojedinačni iznos limitira stepen  zavisnosti od drugog lica.

U kategoriji prava tuđe njege i pomoći su i djeca ometena u psiho fizičkom razvoju, kao i djeca koja imaju rijetka oboljenja.

Treće pravo proisteklo iz Zakona o socijalnoj zaštiti je personalna asistencija, kao pravo koje se daje licima koja imaju potpunu ili tešku zavisnost od drugog lica  i trenutno je u Brčkom šest lica koje ostvaruju to pravo putem Centra za socijalni rad.

Broj korisnika osnovne novčane pomoći iz godine u godinu je približno isti i tu nema oscilacija, dok su oscilacije veće kod korisnika tuđe njege i pomoći gdje ta pomoć zavisi od veće ili manje zavisnosti od drugog lica.

Na kraju da kažemo, da korisnik stalne novčane pomoći može biti lice u stanju socijalne potrebe koje nema dužne srodnike za izdržavanje, koje nema imovinu i koje je nesposobno za rad.

 

Izvor: Radio BDBiH

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email