Stanje je danas mnogo bolje i prognoze su optimističnije nego jučer

Šef Odjeljenja za javnu sigurnost Edin Zaimović informisao je danas Vladu Brčko distrikta prije početka vanredne sjednice o stanju na terenu kada su u pitanju obilnije padavine koje su zadesile Brčko distrikt BiH i cijelu BiH. On je naglasio da je stanje danas mnogo bolje i da su prognoze optimističnije nego jučer.

„Smanjuje se intenzitet rasta rijeke Save. U posljednjih pet-šest sati imamo rast od po 3-4 cm po satu, a jučer je taj rast bio i po 15 cm. Procjena je da će naša lokalna zajednica proći bez većih šteta”, dodao je Zaimović.

On je naglasio da su zabilježeni problemi u slivovima rijeke Tinje, u Drenavi, te da je to problem koji se ponavlja i da će nadležni pokušati iznaći trajno rješenje za ovo područje. 

„Manje štete napravile su u gornjim tokovima i rijeke Zovičica i Brka. To su bujične rijeke koje naprave štetu u roku od dva do tri sata kada imamo veće padavine, a većina šteta je na putnoj infrastrukturi. Imamo i dva problema na potezu zaobilaznice, u Pljoštarama i Begovači, gdje su se javile poplave koje ranije nisu zabilježene. Kada sagledamo šta je prouzrokovalo problem tražit ćemo rješenja da ih otklonimo” zaključio je Zaimović.

 

Izvor: Vlada BDBiH

Pin It
Print Friendly, PDF & Email