Bez obzira na nedostatke i bez tehničkog prijema “završena" je brčanska zaobilaznica!?

Danas su predstavnici Javnog poduzeća „Putevi Brčko“ zajedno s predstavnicima lokalne vlasti i javnih institucija obišli obilaznicu kako bi zvanično objavili da se brčanska obilaznica završena.

  Tim povodom direktor JP Putove Miroslav Miškić je rekao "da će obilaznica u konačnici koštati nešto više od 27 milijuna eura, obezbijeđenih kreditnim sredstvima Europske banke za obnovu i razvoj."

  Gradonačelni Milić je posebno istakao da će „ova saobraćajnica u svakom slučaju doprinijeti da se rastereti saobraćaj kroz centar grada. Postoje i inicijative, u zadnje vrijeme su intenzivirani razgovori o tome, da uz ovu trasu bude buduća saobraćajnica, koja će povezivati Sarajevo i Beograd, za što smo veoma zainteresovani“.

  Cjelokupna današnja ceremonija imala je isključivo jedan zadatak, da se javno objavi da su završeni radovi na brčanskoj zaobilaznica u skladu sa postavljenim rokovima.

   Bez obzira što je konstatovan čitav niz ozbiljnih nedostataka na zaobilaznici, bez obzira što nije izvršen tehnički prijem, bez obzira što su poslanici Skupštine Brčko Distrikta na jučerašnjem zasjedanju uputili čitav niz ozbiljnih primjedbi, danas su direktor Miškić, u ime JP  “Putevi” kao glavnog nosioca projekta i gradonačelnik Milić, u ime Brčko Distrikta BiH, javno obznanili da je zaobilaznica “završena”.

   Šta će, nakon “završetka” brčanske zaobilaznice biti, ne želimo nagađati. No, jedno je sigurno da se još uvijek nećemo moći provoziti zaobilaznicom jer nije izvršen tehnički pregled, niti su pribavljene sve potrebne dozvole da bi se zaobilaznica mogla pustiti u saobraćaj. Strašno, šta se sve radi u Brčko Distriktu BiH.

 

E.U.

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email