Uspostaviti i u Brčko Distriktu registar seksualnih prestupnika nad djecom

Da su zakonska rješenja dobra, ali je problem njihovo provođenje, potvrđuje i novi Indeks dječije zaštite u BiH, po kojem BiH ima prilično dobre rezultate u pogledu donošenja zakona i politika na osnovu Konvencije UN o pravima djeteta, ali mnogo lošije kada je u pitanju njihova primjena.

Izvještaj o drugom po redu Indeksu dječije zaštite koji je urađen u BiH pripremile su organizacije „World Vision u BiH“ i Mreža “Snažniji glas za djecu” kako bi, ističu, prikupili ažurirane podataka o aktivnostima institucija i napretku u zaštiti djece.

Prvi takav indeks predstavljen je, naime, prije tri godine, a urađen je kao dio pilot projekta u devet zemalja, sa ciljem da se razvije dosljedan, regionalni i međudržavni program praćenja napretka postignutog u provođenju tekućih reformi za zaštitu djece.

Autori novog izveštaja ističu sada da je u odnosu na prvi Indeks, koji je u BiH objavljen krajem 2016. godine, zabilježen napredak u gotovo svim mjerenim oblastima, kao što su zaštita djece od diskriminacije ili od svih oblasti nasilja, te zaštita djece odvojene od roditelja.

Drago nam je da skoro svi setovi indikatora za prava najranjivijih kategorija djece koji su obrađeni ovim istraživanjem pokazuju poboljšanja koja je BiH postigla u odnosu na prvi indeks. Ipak, u odnosu na potrebe i našu obavezu da pružimo najbolju moguću brigu i zaštitu našoj djeci, ne možemo biti zadovoljni sve dok se krše osnovna prava djece – navodi se, između ostalog, u izvještaju.

Autori su dali i nekoliko preporuka kako da se poboljša dečja zaštita. Jedna od preporučenih mjera je, tako, da se i u Federaciji BiH i Brčko Distriktu uspostave registri seksualnih prestupnika nad djecom, kao što je to već urađeno u Srpskoj.

Preporuka je i da vlade preuzmu odgovornost za osiguravanje ili povećanje pristupa dežurnim službama za prijavu zlostavljanja djece, koje trenutno pružaju nevladine organizacije. Između ostalog, autori smatraju i da pozitivno roditeljstvo i pozitivno disciplinovanje djece treba promovisati i podučavati u cijeloj BiH.

Autori ističu i da je veći dio pravnog i regulatornog okvira u BiH usklađen sa međunarodnim konvencijama, ali da je potrebno preduzeti konkretne korake u cilju povećanja odgovornosti relevantnih tijela za stvarno provođenje.

 

Izvor: srpskainfo.com

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email