Ismet Dedeić jednoglasno imenovan za v.d. direktora Zavoda za razvoj Brčko Distrikta BiH

   Na jučerašnjem (12.06.) poslijepodnevnom zasjedanju Skupštine Brčko Distrikta gospodin Ismet Dedeić je jednoglasno izabran za v.d. direktora Zavoda za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko Distrikta BiH. 

Za ovu odluku su glasali svi poslanici, čak i opozicija. Čak i onaj dio opozicije koji je u kontinuitetu bio protiv formiranja ove institucije nije  osporio izbor Ismeta Dedeića na ovu funkciju.

   Ismet Dedeić je svakako osoba koja ima i kvalifikacije i radno iskustvo za ovu zahtjevnu funkciju. U svome dugom radnom vijeku obavljao je ovakve ili slične funkcije, ali u vremenima kada je za tako nešto trebalo istinsko i znanje i vještine i radna energija da bi se preživjelo na takvim funkcijama.

    I površan uvid pokazuju da je stanje u oblasti strateškog planiranja razvoja Brčko Distrikta i kapitalnih investicija zaista zapušteno. Analiza koju je radio sam Dedeić, a koja je jedna od najozbiljnijih analiza stanja u Brčko Distriktu od osnivanja Distrikta, pokazuje da su potrošena  ogromna sredstva, a nema vidljivih rezultata.

Do sada je u Brčkom bilo angažovano preko 50 firmi van Distrikta koje su se bavile planiranjem i izgradnjom bez ikakvog usaglašavanja. Sramotno je da grad sa oko 80 000 stanovnika nema ni elementarnu komunalnu infrastrukturu, niti se iko u Vladi bavi rješavanjem pobrojanih nedostataka, a ima ih mnogo.

   Izazovi su veliki, politički kontekst i više nego loš i destimulativan, te se logično postavlja pitanje šta je sve ovo trebalo gospodinu Dedeiću na kraju karijere. Pitanje koje visi i nad Zavodom i nad gospodinom Dedeićem jeste: Da li će ovo biti još jedno lažno obećanje ili će se oni pamtiti po tome što su ostavili neki civilizacijski trag u historiji ovoga grada.

 

M.M.

 

   

Pin It
Print Friendly, PDF & Email