Advokati ostaju u fiskalizaciji, policijskim službenicima se računa radni staž samo na lični zahtjev

Skupština Brčko distrikta BiH je na zadnjoj (12.06.) sjednici usvojila Zakon o dopunama Zakona o državnoj službi u tijelima javne uprave Brčko distrikta BiH.

Po hitnom  postupku usvojen je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Brčko distrikta BiH kojim je, između ostalog, propisano da će se prilikom umirovljenja policijskih službenika, sukladno entitetskim propisima mirovinsko-invalidskog osiguranja, poseban staž u dvostrukom trajanju i razdoblje od 18. rujna 1991. godine do 19. lipnja 1996. godine s efektivnim trajanjem, računati samo na zahtjev i uz pisanu suglasnost policijskog službenika.

Usvojen je i Zaključak kojim je Skupština utvrdila da postoji uvjerljiv javni interes da odredba članka 35 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima koji se odnosi na prijelaznu odredbu o prestanku radnog odnosa radi umirovljenja ima retroaktivni učinak.

   Sada će policijski službenici (PIPO R Srpske) koji bi po sili zakona morali ići u mirovnu moći da biraju da li da im se računa radni staž iz perioda 1991--1996.

 Zastupnici su razmatrali Izvješće o procesu inicijalne fiskalizacije u Brčko distriktu i sva je prilika da advokati u Brčko Distriktu neće biti izuzeti iz fiskalizacije i pored štrajka advokata koji još uvijek traje.

U Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta ukazali su da je od početka obustave rada do početka juna odgođeno više od 200 ročišta i pretresa.

"Najveću štetu trpe građani, kojima se faktički uskraćuje pravo na pristup sudu, budući da im je u ovim uslovima znatno otežano, a ponekad i onemogućeno da svoja prava ostvaruju u postupcima pred sudom", istakli su iz Komisije te dodali da su o svemu informisali i VSTS i apelovali da svim kapacitetima doprinesu rješenju nastale situacije.

 

Izvor: Agencije

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email