Zavod za zapošljavanje Brčko Distrikta tužio Bobar banku

U Okružnom privrednom sudu u Bijeljini danas je održana glavna rasprava u predmetu po tužbi Zavoda za zapošljavanje Brčko Distrikta protiv Bobar banke u likvidaciji.

Izneseni su materijalni dokazi, te saslušan bivši direktor Zavoda za zapošljavanje Brčko Distrikta Mladenko Nenadić.

Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta 2015. godine podnio je tužbu protiv Bobar banke. Zavod je još u likvidacionom postupku nad Bobar bankom prijavio svoja potraživanja. Međutim, likvidacioni upravnik je priznao tužiocu potraživanja u iznosu od 2.980.182, 53 KM, a osporio potraživanja u iznosu od 1.523.299,80 KM dok o ostalim prijavljenim potraživanjima u iznosu preko 90.000 KM nije donio odluku.

Uređenim tužbenim zahtjevom od 12.02.2019., Zavod za zapošljavanje Brčko Distrikta je potraživao iznos od 2.980.182,53 KM, na ime glavnog duga, 91.470 KM na ime kamata na glavni dug, 577.637 KM, te zatezne kamate do 15.02.2017. godine. Izlučni zahtjev od 1.520.000 KM kao i 10.000 KM na ime sudske takse.

Kako je stečajni upravnik osporio dio potraživanja Zavod je tužbom zahtijevao da sud odluči o osnovanosti i visini potraživanja.

Slijedeće ročište zakazano je za 27.09.2019. kada će se saslušati vještak ekonomske struke i ostali svjedoci.

 

        Izvor: (rtvbn.com)

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email