Loš odnos Javne zdravstvene ustanove Brčko sa Odjelom za zdravstvo i Fondom zdravstvene zaštite

U funkcionisanju zdravstvenog sektora Brčko distrikta već duži period prisutni su brojni problemi zbog kojih nisu zadovoljni ni građani, a ni aktuelna Vlada, koja je nedavno usvojila zaključak s ciljem unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite.

Menadžment Javne zdravstvene ustanove je sačinio prijedlog mjera.

Korisnici zdravstvenih usluga u Brčko distriktu nezadovoljni su kvalitetom usluga koje im se nude u zdravstvenim ustanovama. Komplikovane procedure prilikom realizacije specijalističkih pregleda i uputnica za liječenje van Brčko distrikta, dugi redovi čekanja u specijalističkim ambulantama te višemjesečno čekanje za dijagnostičke preglede, samo su neki od  problema s kojima se građani suočavaju.

Stanjem u oblasti zdravstva nezadovoljni su i članovi brčanske Vlade, pa su nedavno donijeli zaključak kojim su zadužili šefa Odjela za zdravstvo da u saradnji s menadžmentom JZU predloži mjere za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite te da provede stručni eksterni nadzor počevši od Odjela ginekologije.

Stručno Vijeće JZU tek nakon toga je sačinilo set od čak 59 mjera koje potvrđuju da mnogo toga nije kako treba biti te obećavaju da će stanje popraviti.

Među brojnim problemima u menadžmentu Bolnice navode i lošu komunikaciju s Odjelom za zdravstvo brčanske Vlade i Fondom zdravstvene zaštite.

Ako se prema zaključku ništa ne uradi, Vlada će Skupštini predložiti da pokrene proceduru ispitivanja odgovornosti cjelokupne upravljačke strukture JZU.

 

Izvor: federalna.ba

 

 

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email