Povećanje broja i prijem novog kadra za Jedinicu specijalne policije Brčko Distrikta BiH

Uspostavom Brčko distrikta BiH, osnovana je i Policija Brčko Distrikta BiH, unutar koje je tada 2000. godine formirana kao jedna od organizacionih jedinica i Jedinca za podršku. Ova jedinica, s vremenom se reorganizovala kako bi adekvatno odgovorila poslovima i zadacima kojima je i namijenjena, a status Jedinice specijalne policije dobila tek 2017. godine.

„Organizovani smo u tri tima, imamo antiteroristički, operativni i tim za podršku. Također imamo i specijalističke timove i to alpinističke i timove- vodiči službenih pasa“, kazao je komadant Jedinice specijalne policije Dragomir Nišić.

On ističe da od početka formiranja do danas ova jedinica broji 32 pripadnika, odnosno policijska službenika.

Kako je naveo, rukovodeći se tad evropskim standardima to je bio broj koji je odgovarao u odnosu na broj stanovnika. Međutim, shodno povećanju obima posla, naglašava da sada postoji potreba da se taj broj poveća.

„Ovo vrijeme koje se sad pred nas stavlja je sve teže i sve je više angažovanja ove jedinice. Tako da bi ovaj broj po našim procjenama bi se trebao da poveća u narednom periodu“, dodao je Nišić.

Prema njegovim riječima, također se razmišlja i o prijemu novih kadrova

„Problem kojeg smo svi svjesni je prijem novih kadrova s obzirom da je jedinica već ušla u stariju dob, odnosno nekih 41 godina je prosjek jedinice. I već idemo u smjeru da se jedinica obnovi sa mladim ljudima. To nam je sad prioritet“, naglasio je.

Nišić je na kraju dodao da brčanska Jedinica specijalne policije, što se tiče obučenosti i opremljenosti, može da odgovori svim zadacima i poslovima koji se pred nju stave i za koje je ova jedinica namijenjena. Naglasio je još da od formiranja do danas, Jedinica specijalne policije Distrikta na sreću nije imala gubitke, odnosno da nijedan ljudski život policijskih službenika u ovoj jedinici nije izgubljen za 19 godina njenog postojanja.

 

Izvor: Radio BDBiH

 

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email