Novi regulacioni palnovi bez gradske džamije: Izgradnja džamije- stvarna ili lažna potreba???

Članovi Vlade Brčko distrikta BiH usvojili su danas tokom nastavka 65. redovne sjednice Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjena Regulacionog plana dijela stambenog naselja „Rijeke II” kao i Prijedlog odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Centar I”, na prijedlog Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove. Šefica Odjeljenja Olivera Dragutinović rekla je da je ova procedura utvrđena zakonom i da Vlada odobrava ove prijedloge, a Skupština Brčko distrikta BiH ih usvaja.

„Razlozi koji su nas opredijelili na izmjenu regulacionog plana 'Rijeke II' su, prije svega, na zahtjev Odjeljenja za javne poslove, a odnose se na saobraćajnu infrastrukturu. Kod regulacionog plana 'Centar I' radi se o izradi novog regulacionog plana u obuhvatu ulica Ive Andrića, Bosne srebrene, Laze Kostića i Bulevara mira, što će biti osnov za izdavanje lokacijskih uslova i sve intervencije u okviru obuhvata tog plana“, pojasnila je Dragutinović.

 

Izvor: VBDBiH

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email