Vlada održala 68. redovnu sjednicu: Pogledajmo čime su se bavili

Vlada Brčko distrikta BiH je na nastavku 68. redovne sjednice usvojila Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za sticanje imovine u korist Brčko distrikta BiH.

Kako je pojasnio Zoran Gajić, šef Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, riječ je o utvrđivanju javnog interesa za sticanje imovine u korist Brčko distrikta BiH za 37 vlasnika na ukupnoj površini od oko 4.000 kvadratnih metara koji će biti obeštećeni, a u svrhu izvedene rekonstrukcije savskog odbrambenog nasipa u Vučilovcu radi pribavljanja građevinske dozvole. „Prilikom dobijanja građevinske dozvole i izrade projektne dokumentacije te iskolčavanja od strane geodetske službe utvrđeno je da dostizanjem visine nasipa koja treba da se postigne dolazi do obrušavanja materijala i da se dijelom, po pola metra ili metar s jedne i s druge strane, ulazi u privatni posjed mimo građevinske dozvole i projektne dokumentacije.

   Odjeljenje je u novembru 2017. godine dogovorilo s vlasnicima poljoprivrednog zemljišta da se nastave radovi s obzirom na to da je projekt od velikog značaja za zaštitu imovine i ljudi na području Vučilovca te da se u toku procesa izgradnje trebaju riješiti imovinski odnosi, a vlasnici zemljišta obeštetiti. Radovi na ovom projektu su u završnoj fazi. To su donatorska sredstva u iznosu od 966.000 eura. Nasip se privodi kraju i za deset-petnaest dana radovi će biti i okončani“, pojasnio je Gajić.

Članovi Vlade  usvojili su Zaključak o davanju saglasnosti Odjeljenju za zdravstvo i ostale usluge za učešće u projektu „Procjena invaliditeta i obuhvatanje lica s teškim invaliditetom za BiH“.

Nataša Stevanović, šefica Pododjeljenja za socijalnu zaštitu Vlade Brčko distrikta BiH, rekla je da je Vlada Brčko distrikta BiH dala saglasnost za učestvovanje u projektu koji je aktuelan na nivou BiH, a koji se odnosi na procjenu invaliditeta i obuhvatanje osoba s teškim invaliditetom.

„Ovaj projekt sličan je projektu koji smo mi već primijenili u Distriktu kroz zakone i izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, a to je da se pravo na dodatak za njegu i pomoć drugog lica bazira na prvobitnom oboljenju, odnosno na utvrđivanju oboljenja koja su aktuelna prema Zakonu o socijalnoj zaštiti i vrsti oboljenja, ali i Bartelovom indeksu aktivnosti. Upravo je ovaj projekt najvećim dijelom zasnovan na tome da se Bartelov indeks aktivnosti isključivo koristi prilikom utvrđivanja invalidnosti“, istakla je Nataša Stevanović. Ona je dodala da prema posljednjim podacima u Distriktu ima 2.400 korisnika dodatka za njegu i pomoć drugog lica.

Na današnjoj sjednici primljeni su k znanju i Akcioni plan za realizaciju preporuka revizije za 2018. godinu po Izvještaju o reviziji finansijskih izvještaja Brčko distrikta BiH za period od 1. 1. do 31. 12. 2019. godine i Kvartalni izvještaj za period od 1. 4. do 30. 6. 2019. godine člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Komunalno Brčko“ d. o. o, Brčko distrikt BiH, iz reda službenika zaposlenih u organima javne uprave.

Vlada je usvojila Prijedlog Odluke o odobravanju Programa utroška sredstava s pozicije Grantovi neprofitnim i drugim organizacijama za 2019. godinu u Odjeljenju za stručne i administrativne poslove – Pododjeljenju za podršku mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama i udruženjima građana – peti dio.

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email