Nadzor nad radom svih odjeljenja i institucija Brčko Distrikta najavio gradonačelnik Siniša Milić

Budući da je neblagovremeno rješavanje upravnih predmeta jedan od najvećih problema sa kojima se građani suočavaju prilikom ostvarivanja svojih prava pred organima uprave, upravna inspekcija će narednih dana, u saradnji sa gradonačelnikom, pokrenuti nadzor nad radom svih odjeljenja i institucija distrikta Brčko, najavio je gradonačelnik Siniša Milić.

On je naglasio da će se pod lupom inspekcije posebno naći predmeti za koje je istekao zakonski rok za donošenje rješenja.

„Po zakonu o upravnom postupku rok za izdavanje rješenja u jednostavnijim predmetima je 15, a u složenijim 30 dana. Niko ne smije vršiti pritisak na nadležne kako da riješe predmet, ali rješenje mora biti doneseno, bilo pozitivno ili negativno“, rekao je Milić.

On je naglasio da ni jedno odjeljenje do kraja godine neće biti pošteđeno nadzora, ali će se raditi po prioritetima, u zavisnosti od važnosti oblasti o kojoj je riječ.

„Podsjećam da je Zakon predvidio i prekršajne odredbe u slučaju prekoračenja ovih rokova, i to u vidu novčane kazne koja za instituciju s javnim ovlašćenjima ili odjeljenje može iznositi i do 25.000 KM ali i za odgovorna lica i to do 10.000 KM“, rekao je Milić.

 

Izvor: eBrcko.net

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email