Obavještenje o početku vakcinacije protiv gripa

Obavještava se stanovništvo Brčko distrikta BiH da će vakcinacija protiv gripa u sezoni 2019/2020. godini početi od 11. novembra 2019. godine. Vakcinacija je besplatna za sljedeće kategorije stanovništva:

-    lica starija od 65 godina života
-    hronični bolesnici
-    lica s posebnim potrebama
-    korisnici socijalne pomoći
-    porodice poginulih boraca
-    ratni vojni invalidi
-    civilne žrtve rata
-    dobrovoljni davaoci krvi koji su krv dali više od deset puta
-    lica koja su na trajnom kolektivnom smještaju (domovi za njegu starijih lica,   
           starački domovi)
-    lica zaposlena u zdravstvenim ustanovama.

Sastav vakcine odgovara preporukama Svjetske zdravstvene organizacije za ovu sezonu.

Cijena jedne doze vakcine za one koji ne spadaju u oslobođene kategorije je 20 KM.

Vakcinacija će se vršiti svaki radni dan od 8 do 15 sati u Pododjeljenju za javno zdravstvo Brčko distrikta BiH i zdravstvenim stanicama: Maoča, Bijela i Brezik.

 

                                                                         Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge

  Pododjeljenje za javno zdravstvo

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email