Daljnje srozavanje Distrikta: Entitetske Advokatske komore jedinstvene da nema uslova za formiranje brčanske Advokatske komore???

Predsjednik IO Advokatske komore RS Miljkan Pucar, izjavio je danas nakon sastanka sa pravosudnom komisijom Brčko distrikta BiH, a povodom traženje izlaza za prekid sedmomjesečnog štrajka brčanskih advokata, da su obje entitetske komore BiH, jedinstvene u stavu da nema uslova za formiranje Advokatske komore Brčko distrikta BiH.

“ Članarina za rad Komore, prikupljena od 34 brčanska advokata, ne bi mogla zadovoljiti ni minimum uslova međunarodne advokatske unije koji se prije svega odnose na obezbijeđivanje nezavisnosti i samostalnositi u radu Komore.

Član Portestnog odbora brčanskih advokata Milenko Marjanović izjavio je novinarima da je vladavina prava u Brčkom zamrznuta već sedam mjeseci, ali da se nada da će nakon svih iznesenih argumenta prevladati razum i da će se i u ovoj lokalnoj zajednici primjenjivati standardi kakvi postoje u naprednim demokratskim i pravnim državama u svijetu.

 

Izvor: rtvHIT/J.P.

 

 

 

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email