Nove neozbiljnosti: Pravosudna komisija će pristupiti sveobuhvatnoj analizi inicijative o formiranje Advokatske komore Distrikta???

Na današnjoj 210. redovnoj sjednici Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH razmotrila je inicijativu predsjednika Skupštine Brčko distrikta BiH da se u Distriktu formira Advokatska komora i nakon sveobuhvatne rasprave jednoglasno donijela zaključak da će, kao ovlašteni predlagač zakona koji se odnose na regulisanje rada advokata u Distriktu, u okviru roka zadatog važećim Zakonom o advokatskoj djelatnosti u Brčko distriktu pristupiti sveobuhvatnoj analizi advokatske djelatnosti i započeti jedan proces čiji bi rezultat bio prijedlog zakona kojim bi se advokatska djelatnost uredila na način koji je prikladan okolnostima u Distriktu.

Polazeći od toga da je osnivanje advokatske komore od strane predsjednika Skupštine Brčko distrikta BiH predloženo kao mjera za rješavanje trenutnog stanja prouzrokovanog obustavom rada svih advokata u Distriktu, na sjednici je zaključeno i da bilo kakva ad hoc zakonodavna intervencija koja bi se odnosila na regulisanje rada advokata ne bi dovela do prestanka štrajka advokata, pa tako ni formiranje Advokatske komore Brčko distrikta BiH, jer su advokati prestanak štrajka uslovili izmjenama Zakona o fiskalnim sistemima Brčko distrikta BiH i njihovim izuzimanjem iz sistema fiskalizacije.

U vezi inicijative za osnivanje advokatske komore u Distriktu, članovi Pravosudne komisije, na zahtjev advokata, održali su juče sastanak sa predstavnicima advokatskih komora Republike Srpske i Federacije BiH koji su ukazali na problematiku ovakvog prijedloga, istakavši da broj advokata u Brčko distriktu BiH nije dovoljan da bi se oformila advokatska komora koja bi mogla da zadovolji minimalne organizacione uslove međunarodne advokatske unije koji treba da obezbijede njenu nezavisnost i samostalnost.

 

Izvor:RBDBiH

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email