Za 12 300 lica u Brčko Distriktu BiH jednokratna novčana pomoć za komunalne subvencije

Nakon nedavne podjele jednokratne novčane pomoći za brčanske penzionere koji su zadovoljavali zakonom propisane kriterije, u toku su završne pripreme za provođenje socijalno- programskih mjera za 2019. godinu u dijelu komunalnih subvencija.

Drugi program jednokratne novčane pomoći, odnosno Program raspodjele sredstava na ime subvencije za komunalne usluge korisnicima socijalno programskih mjera za 2019. godinu namijenjen je  za brčanske penzionere, pripadnike boračke populacije, štićenike Zavoda za zapošljavanje i korisnike Centra za socijalni rad, koji zadovoljavaju zakonom propisane kriterije.

Nataša Stevanović, šef  Pododjela za socijalnu zaštitu koji radi u sklopu Vladinog Odjela za zdravstvo i  usluge građanima, navela je da će nakon ažiriranja spiskova na bankovne  račune korisnika ove pomoći biti uplaćeno po 67 KM.

Kad su u pitanju penzioneri sa prebivalištem u Brčko Distriktu pravo na ovu subvenciju od 67 KM imaju samo oni penzioneri koji su u ovoj godini dobili po 150 maraka na ime jednokratne novčane pomoći, a takvih  je 7.000 lica.

Ažuriranje  svih spiskova korisnika subvencija za komunalne usluge je u završnoj fazi.

Kad su u pitanju nezaposleni koji imaju pravo na ovu pomoć od 67 maraka, njih je ukupno 2.651, korisnika stalne osnovne novčane pomoći je 896, porodica djece ometene u psihofizičkom razvoju je 479, RVI i mirnodopskih invalida je 1.359 i četiri slijepa lica korisnika dodatka za njegu i pomoć drugog lica.

Ukupan broj lica koji će dobiti ovu pomoć je oko 12.300, a pomoć će biti isplaćena do kraja ovog mjeseca.

Sredstva su obezbijeđena iz budžeta Brčko Distrikta BiH.

 

Izvor: RBDBiH

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email