JP ’Komunalno - Brčko'' mora isplati 60.539 KM bivšem direktoru ovog preduzeća Admiru Nukoviću

Presudom Apelacionog suda u Brčkom od 18. novembra ove godine, Javno preduzeće ''Komunalno - Brčko'' obavezuje se da u roku od 15 dana bivšem direktoru ovog preduzeća Admiru Nukoviću isplati iznos od 60.539 KM, kao i troškove suđenja u iznosu od 10.997 KM.

Apelacioni sud Brčko distrikta u vijeću sastavljenom od sudija Gligorević Ruže, Kovačević Maide i Nedić Srđana, u pravnoj stvari, tužitelja Nuković Admira iz Brčkog, kojeg je zastupao advokat Ramić Amer, protiv tuženog JP ''Komunalno Brčko'', koje je zastupalo Pravobranilaštvo Brčko distrikta, radi isplate otpremnine u iznosu od 60.539,36 KM, odlučujući o žalbi tuženog izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda Brčko od 15.01.2019. godine, na sjednici vijeća održanoj 30. oktobra, odbilo je žalbu tuženog i potvrdilo presudu Osnovnog suda.

Presudom se obavezuje JP ''Komunalno Brčko'' da bivšem direktoru ovog preduzeća Admiru Nukoviću, na ime otpremnine, isplati iznos od 60.539,36 KM, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom obračunatom na taj iznos počev od 16. februara 2017. godine, a sve u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja, takođe, ''Komunalno Brčko'' se obavezuje da tužiocu nadoknad troškove parničnog postupka u iznosu od 10.997,71 KM.

Nuković je na čelu ovog preduzeća bio od januara 2008. godine do jula 2016. godine, a danas je poslanik u Skupštini Brčko distrikta.

 

Izvor: eBrcko

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email