Inspektori rada otkrili 102 lica koja su radila bez zaključenoga ugovora o radu i prijave nadležnim fondovima

Prema podacima brčanskog Inspektorata broj radnika koji su evidentirani da rade na crno u ovoj godini nije znatnije smanjen u odnosu na prethodne godine. Za devet mjeseci ove godine, inspektori ovog Inspektorata su izvršili 1169 kontrola u privrednim subjektima na području Brčko distrikta.

“Inspektori rada Inspektorata Brčko distrikta pronašli su za devet mjeseci ove godine 102 lica koja su radila bez zaključenog ugovora o radu i prijave nadležnim fondovima” potvrdila je glavni inspektor Inspektorata Azijada Ibrahimović.

U prosjeku zadnjih nekoliko godina inspektori rada tokom jedne godine prilikom planskih kontrola pronađu oko 150 lica koja rade na “crno”.

Za rad “na crno” važećim zakonom su propisane novčane kazne od 1.000 KM za pravno odnosno 200 KM za odgovorno lice u pravnom licu. Ukoliko je u pitanju samostalni preduzetnik kazna je 1.000 maraka.

Ibrahimović je podsjetila da i za lica koja su zatečena da rade na crno postoje sankcije koje se odnose na brisanje sa evidencije Zavoda za zapošljavanje u trajanju od šest  mjeseci.

Tokom devet mjeseci ove godine inspekciji Brčko distrikta je prijavljeno i 78 povreda na radu.

 

Izvor: RBDBiH

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email