SAOPŠTENJE ZA JAVNOST Koordinacije boračkih udruženja Armije R BiH

                                                                                                 SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

                     Koordinacija boračkih udruženja Armije R BiH putem ovog saopštenja želi iznijeti svoj stav vezano za podizanje optužnice protiv gospodina Senada Halkića i dešavanjima na Bukvičkom platou iz septembra 1992 godine.

                      Prije početka vojne akcije u Bukviku civilne vlasti smještene u G.Rahiću su uporno i u više navrata pokušavale dogovoriti sa tadašnjim vlastima u Bukviku način korištenja putne komunikacije za Tuzlu koja bi bila korištena za transport teških ranjenika i u isključivo humanitarne svrhe. Zbog odbijanja i neodgovornosti srpskih predstavnika da se postigne dogovor do istog , nažalost , nije došlo. Jedino što je preostalo je bilo vojna akcija na pomenutu teritoriju usmjerena prema vojnim ciljevima VRS u kojoj je bilo 524 vojnika sa dugim cijevima 2 minobacača i PAT . U toj akciji je poginulo 5 pripadnika naše brigade među njima i zamjenik komandanta I  bataljona a dvojica boraca su teško ranjena.

                     U toku trajanja vojne akcije na legitimne vojne mete i ciljeve a u skladu sa Ženevskim konvencijama u kojima je moguća kolateralna šteta nad civilima u razmjeni vatre došlo je do minimalnog broja žrtava bez ubijanja civila i zarobljenih vojnika prvenstveno zahvaljujući ustrojenosti i disciplini naših vojnika i profesionalnosti komandnog kadra. Prilikom izvođenja akcija sve osobe zatečene u ratnoj zoni su bezbjedno evakuisane iz nje nako čega su razmjenjene.

                       Smatramo da podizanjem optužnice protiv gospodina Senada Halkića je još jedan pokušaj Tužilaštva da se zauzmu sudski i tužilački kapaciteti i procesuiraju navodni zločini iz  legitimnih vojnih akcija te da se na takav način ne procesuiraju ubistva 496 civila koji su u gradu odvođeni iz kuća mučeni i ubijani na monstruozan i svirep način uz mnogobrojna silovanja u logorima Luka , DTV Partizan , SUP , kasarna i drugi kao i rušenje mostova na Savi i varvarsko uništavanje Brčanskih džamija.

                        Tužilaštvo nastavlja sa aktivnostima na izjednačavanju zločina i na takav način pokušava prikriti svoj nerad i loš dosadašnji rad kada su u pitanju zločini počinjeni nad nesrpskim stanovništvom u Brčkom.

                          Smatramo da nema većeg i argumentovanijeg razloga za profesionalniji i pravedniji rad Tužilaštva , od posmrtnih ostataka ekshumiranih u masovnoj grobnici Gorice ljudski , objektivno i argumentovano nema . Nažalost , Tužilaštvo je i pred tim dokazanim činjenicama zatvorilo oči. Mišljenja smo , bez namjere da vršimo pritisak na  rad Tužilaštva da bi se trebao staviti na akcenat i fokusirati se na procesuiranju i kažnjavanju zločina i nedjela koja su već dokazana i niti su procesuirana niti sankcionisana.

                            Ovakav rad Tužilaštva ne doprinosi povjerenju u rad institucija i isto tako ne doprinosi stvaranju i jačanju povjerenja među građanima i objektivnog suočavanje sa prošlošću i nastavku života na prostoru Brčko distrikta BiH.  

 

                                                                                KOORDINACIJE BORAČKIH
                                                                               UDRUŽENJA - ORGANIZACIJA

 

                                                                           ____________________________________

 

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email