Povećan broj poroda ali i broj operacija najtežih ginekoloških oboljenja

Godinu dana od kako je u potpunosti renoviran Odjel ginekologije u brčanskoj Bolnici povećan je broj poroda ali nažalost i broj obavljenih operacija sa najtežim ginekološkim oboljenjima.

Nakon završenog renoviranja brčanska ginekologija u zadnjih godinu dana radi sa puno boljim prostornim kapacitetima jer ovaj odjel sad raspolaže sa dvije moderne  operacione sale, četiri boksa za porode i pedeset kreveta za ležanje pacijentica. Sve  ovo je utjecalo na povećanje broja poroda ali i operacija.

„U protekloj godini je izvršeno 789 poroda što je za 18 više nego godinu ranije ali je značajno povećan i broj oboljelih od karcinoma na reproduktivnim organima kod žena koje smo morali hirurški odstraniti” kazao je prim.dr. Slavko Nikić šef brčanske ginekologije.

Dr Nikić je najavio da će u ovoj godini biti nabavljen i novi 4D ultrazvuk i novi aparat za laparaskopske i histeroskopske operacije ali da veliki problem i izazov za sve, pa i cijelu društvenu zajednicu u Brčkom, predstavlja rješavanje problema sa nedostatkom kadrova i na ovom odjelu. Mladi doktori sve češće odlaze iz brčanskog zdravstva čak i nakon završenih specijalizacija.

Renoviranje objekta Ginekologije u brčanskoj Bolnici je trajalo četiri mjeseca i koštalo je oko 300 hiljada KM.

 

Izvor: RBDBiH

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email