Perica Burgić, novi šef Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, položio zakletvu

Skupština Brčko distrikta završila je u srijedu 12. februara 2020. godine u drugom nastavku 58. redovnu sjednicu. Odložila je razmatranje i usvajanje dva nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i građenju i prijedloga odluke o imenovanju vršioca dužnosti Kancelarije za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije.

Pravilnik o platama i naknadama zaposlenih u JP „Radio Brčko“ kojim se uvodi minuli rad dobio je saglasnost.

Saglasnost Skupštine dobili su i planovi poslovanja u 2020. godini JP “Komunalno Brčko“, JP „Luka Brčko“ i JP „Putevi Brčko“.

Razmatran je i Izvještaj revizije učinka upravljanja ugovorima o djelu, ugovorima o privremenim i povremenim poslovima i ugovorima o posebnim poslovima u Vladi Brčko distrikta u periodu 2016-2018. godine kao i Plan revizije za 2020. godinu.

Nakon završetka 58. Skupština je počela 59. redovnu sjednicu. Nova sjednica počela je polaganjem zakletve Perice Burgića, novog šefa Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Nakon toga Skupština je donijela Odluku o izmjeni Odluke o održavanju javne rasprave o Prijedlogu budžeta za 2020. godinu kojom je termin četvrte javne rasprave sa 22. februara pomjeren na 23. februar u 14 sati. Donesena je i Odluka o izmjeni Odluke o rasporedu sjedenja poslanika i drugih lica u sali za plenarna zasjedanja Skupštine nakon čega je sjednica prekinuta.

 

Izvor: SBDBiH

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email