Donesena naredba o objavi imena osoba koja ne postupaju u skladu sa rješenjima o samoizolaciji

Komandant Kriznog štaba Brčko distrikta BiH i gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić, na telefonskoj sjednici Kriznog štaba donio je

N A R E D B U

Član 1

Nalaže se Inspektoratu Brčko distrikta BiH da javno objavi imena osoba za koja je od strane policijskih službenika utvrđeno da se ne pridržavaju rješenja o izolaciji, a sve u cilju suzbijanja mjera širenja korona virusa COVID-19.

Član 2
Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH.

 

Izvor:Vlada BDBiH

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email