Skupština usvojila budžet Brčko distrikta BiH za tekuću godinu

Brčanski Parlament je na današnjoj vanrednoj sjednici, usvojio budžet za tekuću godinu, okvirno težak 256 miliona maraka, unutar kojeg se oslobađa oko 35 miliona maraka za intervenisanje zbog situacije u vezi sa korona virusom.

„Privremeno ograničenje u izvršenju određenih rashoda na osnovu Zakonu o izvršenju budžeta, praktično je osiguralo da se materijalni troškovi ne mogu trošiti više od 60 procenata u odnosu na planirano do rebalansa budžeta. Takođe, svi grantovi koji nisu zakonom utemeljeni, ne mogu biti izvršeni dok budžet ne bude rebalansiran“, rekao je predsjednik Skupštine Distrikta Esed Kadrić.

Inače, vrlo brzo bi se mogao očekivati i rebalans danas usvojenog budžeta, koji će uključiti i praktičnu provedbu Odluke o pomoći brčanskoj privredi, zbog situacije sa korona virusom u Distriktu.

 

Izvor: RBDBiH

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email