N A R E D B A o produženju roka izolacije

 N A R E D B A

Član 1.

(1)    Nalaže se produženje roka izolacije osobama kojima je izdato rješenje o izolaciji sa 14 (četrnaest) dana na 28 (dvadeset i osam) dana.

(2)    Nalaže se Inspektoratu da izvrši uvid u uslove i mogućnosti odvojenog života članova porodice i domaćinstva od osobe koja je stavljena u izolaciju, te u slučaju nemogućnosti odvojenog života da izda rješenja o izolaciji i ostalim članovima zajedničkog domaćinstva.

Član 2.

 Izdavanjem rješenja o izolaciji, od strane sanitarnih inspektora, za sve osobe koje su u radnom odnosu otvara se bolovanje danom izdavanja istog, a za vremenski period trajanja izolacije, i o tome se obavještava Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge – Pododjeljenje za javno zdravstvo i JZU „Zdravstveni centar Brčko“ Brčko distrikt BiH radi provođenja rješenja u dijelu nadležnosti.

Član 3.

 Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne

 

GRADONAČELNIK
Mr. sc. Siniša Milić

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email