OD KORONAVIRUSA PREMINUO ĐOKO MIHAJLOVIĆ, GENERALNI SEKRETAR CRVENOG KRSTA RS: Izrazi saučešća

                                                                             S A O P Š T E NJ E  Z A  J A V N O S T

                              Zajedničko saopštenje šefa Policije Brčko distrikta BiH i sekretara Crvenog krsta/križa Brčko distrikta BiH

                               U okolnostima kada je cijela društvena zajednica u Bosni i Hercegovini suočena sa borbom protiv pandemije koronavirusa COVID-19 i kada su aktivnosti svih relevantnih institucija, nevladinih i humanitarnih organizacija, pa tako Policije Brčko distrikta BiH i Crvenog krsta/križa Brčko distrikta BiH, udružene na tom zajedničkom putu s ciljem očuvanja zdravlja i pomoći građanima, cjelokupnu bosanskohercegovačku javnost potresla je vijest o smrti generalnog sekretara Crvenog krsta Republike Srpske, Đoke Mihajlovića.

                Stoga ovom prilikom šef Policije Brčko distrikta BiH, Goran Pisić i sekretar Crvenog krsta/križa Brčko distrikta BiH, Denis Šehanović, u svoje i ime svih zaposlenika, porodici preminulog Mihajlovića, ali i svim njegovima kolegama i humanitarcima s kojima je blisko sarađivao, izražavaju najdublje saučešće.

                 Đoko Mihajlović rođen je 29.06.1958.godine, a preminuo je 03.04.2020.godine od posljedica zaraze koronavirusom. O njegovom radu svi koji su s njim sarađivali imaju samo riječi hvale, a Crveni krst Republike Srpske i Društvo Crvenog krsta/križa BiH izgubili su velikog humanitarnog radnika i kolegu.

 

 

                     ŠEF                                                                       Sekretar Crvenog krsta/križa
POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BiH                                                         Brčko distrikta BiH
              mr. Goran Pisić                                                                     Denis Šehanović

 

 

              

Pin It
Print Friendly, PDF & Email