Poslije obilnih padavina pokrenuta dva nova klizišta u Brčko Distriktu

PROČITAJ MI TEKST

Nakon posljednjih obilnih padavina, na području Brčko distrikta su se aktivirala dva nova klizišta u naselju Rašljani gdje jedno od njih ugrožava dalekovodni stub dok je na drugoj lokaciji pokrenut blatni tok. Bujice su pokrenule i neka stara klizišta.

„Na oba ova lokaliteta za sad nisu preduzimani nikakvi sanacioni radovi dok se tlo ne stabilizuje a nakon toga će nadležne službe procijeniti kako zaustaviti dalju eroziju tla odnosno blatni tok koji može dovesti do zatrpavanja korita rijeke i stvaranja vještačke akumulacije“, istakao je Mirsad Hasanbašić koordinator za krizne situacije.

Nakon posljednih kiša tlo se pokrenulo i na već ranije aktivnim klizištima u naseljima Palanka i Štrepci a bujice su ugrozile i gradilišta na započetim radovima saniranja podstojećih klizišta.

Na području Brčko distrikta je trenutno registrovano između 70 i 80 klizišta.

 

Izvor: RBDBiH

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email