U DISTRIKTU ZABRANJENO PUŠENJE ISKLJUČIVO DUHANSKIH PROIZVODA

Nakon uobičajenog, a onda i vanrednog kašnjenja Skupština Brčko Distrikta BiH je u prijepodnevnom zasjedanju usvojila Zakon o zabrani pušenja u javnim objektima i na javnim mjestima.

Ovo je prvi zakon ovakve vrste, a radi se o zabrani pušenja isključivo duhana i duhanskih proizvoda. Sve ostale vrste «pušenja» u javnim objektima i na javnim mjestima u Distriktu  su dozvoljene.

    Stoga upozoravamo građane Distrikta da je stepen zagađenosti javnog prostora u Brčko Distriktu BiH daleko iznad bh. prosjeka, te da bez velike potrebe ne zalaze na javne površine Distrikta zbog moguće kontaminacije (zagađenja).

 

E.U.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email