Print Friendly, PDF & Email

                                                                             S A O P Š T E NJ E  Z A  J A V N O S T

                              Zajedničko saopštenje šefa Policije Brčko distrikta BiH i sekretara Crvenog krsta/križa Brčko distrikta BiH

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Policijski službenici Policije Brčko distrikta BiH su tokom protekla 24 sata zaprimili ukupno 39 prijava, izvršeno je ukupno 247 obilazaka lica kojima su od strane Inspektorata Ureda gradonačelnika Brčko distrikta BiH izdata rješenja o izolaciji, od čega je 234 pronađeno na adresi, dok 13 nije, a uručeno je ukupno 22 rješenja o izolaciji.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email