Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Obavještavamo građane Brčko distrikta BiH da će Pododjeljenje za lične dokumente (Trg pravde – bivša kasarna) raditi u subotu 6. 10. 2018. godine u vremenskom periodu od 10 do 16 sati, a u nedjelju 7. 10. 2018. godine u vremenskom periodu od 7 do 19 sati, a radi izdavanja uvjerenja o prebivalištu (PBA-3 obrasca) i ličnih dokumenata (lična karta, vozačka dozvola, pasoš).

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Vlada Brčko distrikta BiH nastavila je danas 49. redovnu sjednicu. Članovi Vlade su, između ostalog, odobrili Pravilnik o uvećanju plate po osnovu posebnih uslova rada, težine i prirode posla, odgovornosti za obavljanje tih poslova i opasnosti po život i zdravlje zaposlenih u nadležnoj organizacionoj jedinici Odjeljenja za javnu sigurnost.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email