Print Friendly, PDF & Email

    Na konvenciji, pored osnivača Nezavisnog bloka, Senada Šepića, Fuada Kasumovića, Sadika Ahmetovića, Salke Sokolovića, govore i ekonomski eksperti Admir Čavalić i Faruk Hadžić iz Tuzle, dr. Kemal Dizdarević iz Sarajeva, iz dijaspore iz Njemačke Sadija Klepo, iz Banja Luke Darko Jotanović, profesorica Ivana Grgić, prof. dr. Muharem Karamujić iz Brčkog, dr. Marijana Šećibović iz Konjica, Azra Atagić Ćatović iz Sarajeva, te studenti i aktivisti Fatima Muftić iz Vareša i Kemal Alispahić iz Zenice.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email