Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

 Tokom proteklih 48 sati policijski službenici Policije Brčko distrikta BiH su zaprimili ukupno 112 prijava, izvršeno je ukupno 151 obilazak lica kojima su od strane Inspektorata Ureda gradonačelnika Brčko distrikta BiH izdata rješenja o izolaciji, od čega je 148 osoba pronađeno na adresi stanovanja, dok tri osobe nisu, a 61-om licu uručena su rješenja o izolaciji i za sedam lica izdate su dopune tih rješenja.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email