Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Skupština Brčko distrikta BiH je donijela Odluku o izmjenama  i dopunama Budžeta Brčko distrikta BiH za 2019. godinu, broj: 01-02-718/19 od 27. 11. 2019. godine, nakon čega su stečeni uslovi za isplatu materinskog dodatka.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email