Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES) doc. dr. Zijad Bećirović posjetio je Rektorat Univerziteta u Sarajevu (UNSA) gdje se susreo sa rektorom prof. dr. Rifatom Škrijeljom, akademikom dr. Mirkom Pejanovićem, profesorom emeritusom UNSA, prorektoricama: prof. dr. Dženanom Husremović i prof. dr. Aleksandrom Nikolić, te dekanom Filozofskog fakulteta prof. dr. Muhamedom Dželilovićem, dekanom Fakulteta političkih nauka prof. dr. Seadom Turčalom i dekanom Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije prof. dr. Nedžadom Korajlićem.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email