Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Policija Brčko distrikta BiH u okviru aktivnosti koje provodi na sprečavanju širenja epidemije COVID-19, podsjeća predstavnike vjerskih zajednica na prostoru Brčko distrikta BiH da su svoje vjerske aktivnosti i obrede, obavezni prilagoditi Naredbi Štaba za zaštitu i spašavanje broj predmeta: 02-000049/20 i broj akta: 01.1-1141CM-045/20 od dana 23.03.2020. godine koju je donio komandant Štaba, gradonačelnik Brčko distrikta BiH, o zabrani okupljanja i zajedničkog kretanja.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Komandant Kriznog štaba Brčko distrikta BiH i gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić na telefonskoj sjednici Kriznog štaba 24. 3. 2020. godine donio je naredbu kojom se nalaže Inspektoratu Brčko distrikta BiH da javno objavi imena osoba za koje je od strane policijskih službenika utvrđeno da se ne pridržavaju rješenja o izolaciji, a sve s ciljem suzbijanja širenja korona virusa COVID-19.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email