Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević danas je tokom posjete Brčko distriktu izjavio da će zbog specifičnosti tog područja biti predloženo da se urade izmjene Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica tako da federalna Vlada budžetski pokriva boračku populaciju mlađu od 57 godina sa područja Distrikta, kada je riječ o egzistencijalnoj naknadi.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email