Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Policijski službenici Policije Brčko distrikta BiH su tokom protekla 24 sata zaprimili ukupno 42 prijave, izvršeno je ukupno 223 obilaska lica kojima su od strane Inspektorata Ureda gradonačelnika Brčko distrikta BiH izdata rješenja o izolaciji, od čega je 210 pronađeno na adresi, dok 13 nije, a uručeno je 25 rješenja o izolaciji. Izvršen je 31 obilazak objekata u cilju poštovanja Naredbe o ograničenju radnog vremena, a uručen jedan prekršajni nalog zbog kršenja Naredbe o zabrani okupljanja, dok su dva lica lišena slobode. Policija Brčko distrikta BiH je u 23 slučaja izvršila pratnju ukupno 46 lica na njihove adrese stanovanja u Brčko distriktu BiH ili na putu prema drugim dijelovima BiH.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Tokom proteklih 48 sati policijski službenici Policije Brčko distrikta BiH zaprimili su ukupno 77 prijava, izvršeno je ukupno 399 obilazaka lica kojima su od strane Inspektorata Ureda gradonačelnika Brčko distrikta BiH izdata rješenja o izolaciji, od čega je 382 pronađeno na adresi, dok 17 nije, a uručeno je ukupno 52 rješenja o izolaciji. Izvršeno je ukupno 179 obilazaka objekata u cilju kontrole poštovanja Naredbe o ograničenju radnog vremena, a uručeno ukupno osam prekršajnih naloga, jedan zbog kršenja Naredbe o zabrani kretanja, a preostalih sedam zbog kršenja Naredbe o zabrani okupljanja tri ili više lica. Policija Brčko distrikta BiH je u 35 slučajeva izvršila pratnju ukupno 206 lica na njihove adrese stanovanja u Brčko distriktu BiH ili na putu prema drugim dijelovima BiH.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email