Vlada Brčko Distrikta BiH održala je 22. vanrednu sjednicu na kojoj je primila k znanju Informaciju o čišćenju školskih objekata i usvojila zaključak da šef resornog Odjeljenja zajedno sa Inspektoratom Brčko Distrikta BiH kontinuirano prati stanje na terenu kada je riječ o čišćenju škola i izvještava Vladu o tome na redovnim kolegijima.

Opširnije...